Elektronik och lampor

Allt som drivs av el i någon form räknas som farligt avfall.

Elektronik

Elektriska och elektroniska saker innehåller ofta farliga ämnen som ska tas omhand separat. Därför räknas även det som farligt avfall. Allt som drivs med sladd eller batteri ska lämnas in på återvinningscentral.

Kyl och frys kan nu lämnas på återvinningscentralerna men hämtning kan beställas hos Lunds Renhållningsverk.

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

Alla sorters lampor skall lämnas in på återvinningscentral. Lamporna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Lamporna skall lämnas in hela och utan förpackning. Detta för att vi inte ska skada oss på lamporna eller behöva sortera bort förpackningarna. Speciella behållare finns på återvinningscentralerna.

Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Därför är det viktigt att dessa inte går sönder.