Kompostering

Allt organiskt material, som kommer från djur- och växtriket, kan brytas ner till jord.

Kompostera trädgårdsavfall

Det enklaste är att räfsa ihop löv, ris, gräs och pinnar i ett hörn av trädgården och låta det ligga där för att sakta brytas ner. Man kan också skaffa en enkel och luftig behållare att lägga det i.

Om du har mycket trädgårdsavfall som du inte klarar att kompostera på den egna tomten, kan du skaffa ett abonnemang på hämtning av trädgårdsavfall hos Lunds Renhållningsverk. Då får du ett särskilt kärl för trädgårdsavfall att ha hemma på tomten som töms varannan vecka, 19 ggr per säsong.

Kompostera matavfall

Matavfall kan du kompostera vare sig du bor i villa eller flerfamiljshus men du måste ha en skadedjurssäker och isolerad behållare. Dessutom måste du anmäla till Miljöförvaltningen i kommunen att du komposterar matavfall hemma. Man måste i regel tillsätta strömaterial, t ex sågspån, för att suga upp överflödig vätska och öka andelen kolrikt material.

Anmälan om kompostering/hantering av avfall

Vad händer sedan?

I komposten lever ett stort antal små mikroorganismer som bryter ner trädgårdsavfallet och matresterna och omvandlar det till näringsrik jord.

Komposttips

För att lyckas med komposten bör du se till att det kommer luft till kompostmaterialet. En trädgårdskompost får inte bli tät och du måste regelbundet röra om i den.

Se även till att komposten är lite fuktig annars upphör komposteringen. Om den är för blöt kommer inte tillräckligt med syre i materialet och komposten ruttnar istället.

Blanda olika sorters komposterbart avfall så att det blir balans mellan kol- (kvistar, grenar, torra växtdelar) och kväverikt material (matrester, potatisskal, gräsklipp m m).