Glas

Hur hanteras glas när det samlats in? Titta på filmen så får du svar.

Visste du att...

  • återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara?
  • glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?

Unika egenskaper

Glas har unika egenskaper då det är absolut tätt och inte påverkar doft eller smak. Glasbruken började redan på 1870-talet att köpa in "begagnat" glas för återanvändning. Under 60-talet blev glasförpackningar för livsmedel allt vanligare. Detta medförde att återanvändningen blev mer systematisk. 1970 görs de första försöken med glasåtervinning i dagens mening och tio år senare får projektet mer organiserade former. I dag ligger återvinningsgraden på över 90%.

Från återvinningsstationen körs det insamlade glaset till ett mellanlager. Härifrån fraktas det vidare till Svensk GlasÅtervinning i Närke. Efter sortering krossas glaset för att sedan användas som ny råvara. Förutsättningen för att återglas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. Därför kan inte olika sorters glas blandas. Det går inte att lägga t.ex. kristallglas, glödlampor, planglas, ugnseldfasta formareller glashällar i insamlingen. Varje ton återvunnet glas sparar 1020 kg råvara.

Det är viktigt att färgerna inte blandas. Särskilt känslig är den ofärgade glasråvaran. Färgat glas som hamnat i vit behållare gör att innehållet måste klassas som färgat. Då måste glasbruken använda vanliga råvaror istället för återvunnet glas i sin tillverkning av ofärgat glas.

Insamling

Lunds Renhållningsverk samlar in glasförpackningar sorterat i ofärgat och färgat glas både från villahushåll, flerbostadshus och företag/institutioner.