Matavfall

Idag har biogas blivit ett alltmer etablerat drivmedel. Sorterar du ut matavfallet kan du bidra både till biogas och till biogödsel.

MatavfallGödsel och biogas

Att matavfall efter behandling kan vara ett utmärkt gödsel till åkermarken känns naturligt. Vi sluter ett kretslopp och låter åkermarken få tillbaks näring. När matavfall behandlas genom s.k. rötning kan vi utvinna både biogödsel och biogas. Och biogas är ett alternativt drivmedel som är högaktuellt i koldioxid/ miljödebatten.

 

Rätt sorterat ger god kvalité

För att kvalitén på produkterna ska vara bra, ska det endast innehålla matavfall. Det är inte minst viktigt om det ska kunna användas som gödsel. Det går inte att sprida gödseln på åkermark om det t.ex.finns kapsyler, söndrigt glas eller plastförpackningar. Om det händer, kan inte gödseln användas. Detta innebär att vi måste göra rätt från början!

Vad händer sedan?

Det insamlade matavfallet körs vidare till behandling. Där förbehandlas det genom att pressas så att påsar och annat fast material ska gå sönder. Därefter förs materialet vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas uppstår.

Det som blir kvar efter processen kommer sedan att kunna användas som biogödsel.

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material (matrester,växter, gödsel, avloppsvatten, mm) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi. Samtidigt bildas en näringsrikslutprodukt som kan användas som gödningsmedel.

Matavfallet behandlas i en biogasreaktor som ger den syrefria miljön. Vid nedbrytningen bildas biogas i vilken den energirika gasen metan finns som en viktig del. För att nedbrytningsprocessen ska fungera bra ska avfallet vara i flytande form. Därför behöver avfallet förbehandlas innan det hamnar i reaktorn.

Biogas och miljön

Att bygga biogasanläggningar och samla in matavfallet separat ger en långsiktig och hållbar avfallshantering som sluter kretsloppen. Biogasen är en förnyelsebar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Intresset är stort för att använda biogas som fordonsbränsle efter att det renats från koldioxid.

Vad är biogödsel?

Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med ifrån början. Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan.

Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve från marken. Restprodukten benämns olika men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

Relaterad information