Metall

Att återvinna metall sparar stora mängder energi jämfört med att tillverka ny metall. Titta på filmen för att se hur det går till!

MetallburkVisste du att...

  • man kan återvinna stål och aluminium hur många gånger som helst?
  • återvinning av aluminium sparar 95 % av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium?
  • återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål?

Metallförpackningar

Alla metallförpackningar som samlas in i Sverige återvinns, även lock och kapsyler. Efter att de samlats in sorteras förpackningarna så att stål skiljs från aluminium. Detta sker med hjälp av en kraftig magnet som drar till sig stålburken.

Stål

Metallen smälts till ”nytt stål”. Detta kan göras hur många gånger som helst. Vid nedsmältning sparar vi 75 procent av energin jämfört med att göra nytt stål från malm. Att återvinna stål har skett sedan skrothandeln började. Efter nedsmältning säljs stålet till företag som tillverkar nya förpackningar, delar till kylskåp, motorer och så vidare.

Aluminium

Sedan andra världskriget har användningen av aluminium mer än femdubblats i Sverige. Aluminiumskrot har blivit en viktig råvara och utgör en betydande andel av aluminiumförsörjningen. Anledningen till detta är att energibehov och miljöpåverkan vid omsmältning är endast ca 5 % jämfört med nytillverkning. Vi sparar därmed 95% energi.

Allt aluminium som samlas in kan återvinnas. Materialet har lika hög kvalité som nytillverkat och kan återvinnas hur många gånger som helst. Efter sortering transporteras aluminiumet till smältverk där det smälts ner till nytt aluminium och får nya användningsområden bland annat sområvara till nya förpackningar.

Ett kilo aluminium räcker till mycket. Som förpackningsmaterial till mer än 70 läskburkar. Vid användning av aluminium i produkter sparas stora mängder energi tack vare att aluminium är så lätt. Vid transporter av drycker i Sverige sparas årligen mer än tre miljoner liter dieselolja tack vare den lätta returburken jämfört med om dryckerna varit fyllda på returglas.

Insamling

Lunds Renhållningsverk samlar in både metallförpackningar och metall i form av skrot (främst från företag). En grovsortering görs vid vår anläggning i Dalby. Därefter vältas de för att minimera antalet transporter.