Visste du att ...

Det finns flera myter om återvinning som går ut på att det skulle vara meningslöst att återvinna. Men så är inte fallet. Här finns lite kortfakta om återvinning.

Visste du att...

 • man kan återvinna glas, stål och aluminium hur många
  gånger som helst?
 • plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger
  innan plasten är utsliten och går till energiutvinning?
 • att batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna
  kadmium, kvicksilver och bly?
 • återvinning av aluminium sparar 95 % av den energi som
  annars behövs för att göra ny aluminium?
 • ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?
 • återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som
  annars behövs för att göra nytt stål?
 • att biologiskt avfall kan ge både biogas och gödsel?
 • återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med
  glas tillverkad från ny råvara?
 • ett ton återvunnet papper sparar 4100 kWh?
 • att pappersfibrer kan återvinnas 5-7 gånger innan fibrerna
  är utslitna?
 • att elektriska apparaterna kan t.ex. innehålla kvicksilver i lysrör och i strömbrytare i t.ex.gamla kaffebryggare
  samt PCB, flamskyddsmedel och olika tungmetaller it.ex. mobiltelefoner,datorer

Myter om återvinning

Det finns flera myter om återvinning som emellanåt återkommer.

"Det är ingen mening att sortera färgat och ofärgat glas. Lastbilen lägger ändå allt i samma behållare."
Det kan se ut som om allt töms i samma behållare, men de lastbilar som hämtar både färgat och ofärgat glas har flera fack för de olika materialen.

"I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar."
Det är både billigare och mera energieffektivt att återvinna pappersförpackningar än att göra nytt papper av vedråvara.

"Glaset som samlas in har ingen avsättning, det finns ett berg av glas liggande."
Idag finns inget problem med att finna avsättning för glasråvara i Sverige eller på exportmarknaden. Glaset används bland annat till nytt glas, isoleringsmaterial och som tillsats i betong. Om du ser ett "berg" av glas, så ligger det där i väntan på transport till återvinning. Inget utsorterat glas deponeras.

"Aluminium och stål finns i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga resurser och motivera återvinning."
Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återanvänder gammalt material jämfört med om man tillverkar nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.