Framkomlig väg för våra fordon

När vårt fordon kommer för att tömma, är det flera faktorer som spelar in för att göra detta möjligt. Framkomligheten för fordonet och hur kärlet kan hanteras behöver motsvara de krav som ställs.

Om du bor vid enskild väg eller på annat sätt har ansvar för vägen

  • våra fordon behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.
  • vägen ska vara hinderfri och buskar, träd klippas för god sikt.
  • det fria området runt vändradien kan bestå av gräs men kan ej ha buskar, träd eller dylikt.
  • vintertid ska vägbana och vändplats snöröjas och halkbekämpas.
  • kraftig lutning på vägen kan göra att fordonet fastnar. Detta är speciellt aktuellt när vägen blir hal p.g.a. regn, löv, lera, snö, is.

När fordonet behöver vända

Vändradien för fordonet är 9 meter. Vid backvändning 8 meter. 9 meters vändradie ger 18 meter i diameter. Tänk på att det krävs ett fritt område på 1,5 meter runt fordonet eftersom fordonet är längre än var hjulen sitter. Vintertid ska vändplatsen snöröjas och halkbekämpas.

Skiss vändradie för soptömmande fordon 

 

Skiss vändplats

 

 

 

 

 

 

 

Skiss backvändning för soptömmande fordon

Skiss backvändning där fordonet kör ut samma väg som den körde in.

 

 

 

 

 

 

 

Skiss på väg med framkomlighet bredd och höjd Tänk på att beskära träd och buskar för fri sikt.