Tjänster fastighetsägare, företag

Oavsett om du är fastighetsägare, företagare eller annan verksamhet har du möjlighet att få en avfallshantering som anpassas efter behoven.

Lunds Renhållningsverk erbjuder anpassade lösningar för fastighetsägare och verksamheter. Allt från full källsortering med fastighetsnära insamling eller hämtning av olika materialfraktioner. För att utforma lösningen ger vi gratis rådgivning och går igenom de behov och önskemål som finns. Du får ett förslag från oss på hur det kan ordnas med kärl, tömningsintervaller m.m. För din egen uppföljning kan vi ge dig statistik på returmaterial och annat avfall som vi hämtar. För boende eller medarbetare finns sorteringsguider och skyltar för utrymmena.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder fler tjänster som kan kombineras. Detta kan gälla hämtning av:
Grovavfall /Vitvaror
Sekretessmaterial
Farligt avfall t.ex. lampor och elektronik

Övriga tjänster är:

Kärltvätt
Containeruthyrning med tömning
Slamsugning, brunnstömning
Gångbanerenhållning
Tömning av fettavskiljare
Textilinsamling - samarbete biståndsorganisation

E-tjänster

Använd gärna våra e-tjänster för att enkelt kunna göra beställningar. Beställning av matavfallspåsar, container m.m. finns idag. Annars finns vår kundtjänst som gärna svarar på dina frågor. 

Våra E-tjänster

Kontakta

Kundtjänst - 046 359 53 90
- om du har fulla kärl och behöver extra tömning,
- om du vill utöka kärlen för något material,
- behöver matavfallspåsar till hushållen i flerbostadshus. Se även e-tjänst.

Rådgivare - 046-359 53 28 eller 046 - 359 57 23
- om du vill utöka till full källsortering,
- diskutera en större förändring
- planerar ombyggnad/nybyggnad av avfallsutrymmet 

Mer om rådgivning