Gångbanor, renhållning

Vår tjänst om gångbanerenhållning kan ge dig som fastighetsägare hjälp med snöröjning och att hålla den framkomlig.

GatusopningsfordonSom fastighetsägare kan du teckna årskontrakt för gångbanerenhållning. I tjänsten för gångbanerenhållning ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning
  • halkbekämpning
  • ogräsbekämpning tre (3) gånger per år

Lunds Renhållningsverk kan även efter avtal ta barmarkssopning vid t.ex. industrier, skolgårdar och gårdsplaner. 

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.
  • Frekvens i tjänsten avtalas och längden på gångbanan mäts. Kostnaden beräknas för varje fastighet beroende av bl.a. sopningsfrekvens och gångbanans yta.

För mer information och abonnemang

Ta kontakt med kundtjänst:
tel: 046-359 53 90

eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster.

Intresseanmälan gångbanor

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan framför fastigheten. Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan ska hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand ska tas bort. Vintertid ska gångbanan hållas ren från snö och isfri. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Fri sikt

Varje enskild fastighetsägare måste se till att egna träd, häckar och buskar inte skymmer sikt eller framkomlighet.

Häckar och buskage

Relaterad information