Priser och allmänna bestämmelser

Här får du svar på när vi skickar fakturan, hur du anmäler dig till autogiro, information om e-faktura och de allmänna bestämmelser som gäller för tjänsterna.

Fakturering företag

Företag faktureras varje månad om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat.

Taxa 2021 flerbostadshus, verksamheter

Fakturering privatkunder

Privatkunder faktureras två gånger om året.

Faktura 1 skickas ut under februari månad med förfallodatum 31 mars.

Faktura 2 skickas ut under augusti månad med förfallodatum 30 september.

Det finns även möjlighet för dig som kund att få fakturor mer än två gånger om året, men det tillkommer en avgift:

  • Månadsfakturering kostar 155 kronor per år inklusive moms. 
  • Kvartalsfakturering kostar 44 kronor per år inklusive moms.

Taxa 2021 villahushåll

Vid frågor - ring vår kundtjänst

046-359 53 90

Autogiro och e-faktura

Om du är ansluten till en internetbank kan du betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura. Du kan också välja att betala via autogiro, då dras betalningen dras automatiskt på rätt dag. Mer om autogiro och e-faktura kan du läsa här:

Betala faktura från Lunds kommun

Vill du direkt anmäla dig till autogiro, kan du göra det här.

Medgivande till autogiro

Allmänna bestämmelser

Den som är betalningsansvarig för tjänsterna, ska omedelbart anmäla till Lunds renhållningsverk om fastigheten säljs och från vilket datum ägarbytet sker. Om ägarbyte inte anmäls kvarstår betalningsansvaret.

Avgiften enligt renhållningsverkets taxor ska betalas inom den tid som står på fakturan. Om betalning inte sker, debiteras ränta och övriga kostnader som förseningen medför. Ränta beräknas efter räntesats enligt Räntelagen.

För tjänster som görs på abonnemang sker debitering per påbörjad dag. Detta gäller t.ex. sophämtning, gångbanerenhållning, hämtning av returpapper, glas, trädgårdsavfall, lysrör, förpackningar av kartong, plast och metall samt små batterier. Övriga tjänster, som exempelvis containertömning och slamsugning, debiteras enligt särskild taxa.

Sopkärlen ägs av Lunds renhållningsverk. Kunden ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig om kärl förkommer eller går sönder vid oförsiktig hantering.