Rådgivning och information

Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Det ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och når upp till en miljöriktig behandling. Detta tycker vi är så viktigt att vår rådgivning är helt kostnadsfri för dig.

Vad menar vi med rådgivning?

Med vår rådgivning vill vi ge dig en bra lösning efter dina behov. Det kan gälla hur det ska sorteras, vilka material vi ska hämta eller hur många kärl som behövs. Kanske annan utrustning kan underlätta som komprimatorer och att det blir rätt tömningsintervall. Vi informerar om hur lagstiftningen ser ut.

Ombyggnad och nybyggnad

Vi är gärna med redan i planeringsstadiet och ger råd om hur avfallsutrymme ska se ut så att det blir praktiskt både för boende, er personal och för de som hämtar. Det kan gälla storleken på utrymmet, dragväg, hur dörrposter ska utformas, låsanordningar m.m.

Information och utbildning

För att göra rätt behövs att man vet hur man ska göra och varför. Information, som t.ex. en sorteringsguide, till de som ska använda avfallssystemet är viktigt. Vi utvecklar ständigt ny information och lägger stor tonvikt vid att man ska förstå vad som händer efter att källsorteringen är klar och vi har hämtat materialet. Att se att det man gör bidrar till en bättre miljö skapar motivation till att fortsätta.

På vår hemsida har vi lagt ut information och broschyrer men givetvis kan en beställning göras hos oss. Vi kan även anpassa information till de speciella behov som kan finnas.

Ta kontakt

Ta kontakt med med våra rådgivare, så går vi igenom sortering och hantering. Samtidigt får du information om vilka regler som gäller för ditt avfall.

Telefon: 046-359 53 28

Telefon: 046 - 359 57 23

Välkommen!