Sopsug på Brunnshög

I Lund installeras nu sopsug på Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram. Det är det första stationära sopsugssystemet inom Lunds kommun. Systemet har valts med hänsyn till områdets karaktär och täta exploateringsgrad.

Lunds kommun handlar upp och bygger systemet samt ansvarar för drift och underhåll av anläggningen som en del av renhållningsansvaret. Anslutningsavgift utgår per lägenhet samt årliga avgifter i enlighet med Lunds kommuns renhållningstaxa. Sopsugsystemet kommer att hantera:

  • restavfall
  • matavfall
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar

Sopsugsystemet beräknas tas i drift under 2021. I mellantiden kommer det finnas en temporär lösning för de boende som ger möjlighet till fullständig källsortering.

Inkast till sopsugen på Brunnshög

Underjordiska behållare kompletterar

Som komplement för att nå fullständig källsortering kommer även underjordiska behållare (underground waste system - uws) att finnas där följande ska läggas:

  • returpapper
  • metall
  • färgat och ofärgat glas

Kontakta oss för mer information

Mikael Anderson - placering, rördragning, sopsug -  mikael.anderson@lund.se
Anna Grill - generell information, uws - anna.grill@lund.se