Hur fungerar en sopsug?

Systemet bygger på att transportera avfall i underjordiska ledningar till en uppsamlingsanläggning.

Avfallet sugs med bestämda frekvenser från markförlagda inkast till en container i uppsamlingsanläggningen. Tömmande fordon kör endast till uppsamlingsanläggningen för att byta container och transportera materialet vidare.

Fördelen med sopsug är att det minskar tung trafik i området, minskar risken för brand, luktar inte och är tillslutna.

Skiss sopsug