Underjordiska behållare

Underjordiska behållare för avfallshantering blir allt populärare då fördelarna är många. Vi tömmer underjordiska behållare och planerar intervallen. Funderar ni på att ha detta insamlingssystem? Då finns en del saker att tänka på.

Underjordiska behållare, uws

Underjordiska behållare för avfallshantering, s.k. uws - underground waste system, har blivit allt populärare. Detta beror på faktorer som

  • att avfallet hamnar i en behållare under marken där temperaturen är svalare. Detta minskar lukt.
  • att tömningsfrekvensen ändras då behållaren är större än kärlen. Detta gör att tömningsintervallerna inte behöver vara lika täta.
  • att tömningen går snabbare
  • att antalet tunga fordon minskar därmed i ett bostadsområde
  • att brandsäkerheten är högre eftersom materialet är under jord.
  • att det ser snyggare ut och bidrar till att minska nedskräpning.
  • att det bidrar till att upplevd trygghet blir högre i området

Idag finns ett flertal anläggningar av underjordiska behållare i Lunds kommun.

Tömning av underjordiska behållare

Vi tömmer behållarna med hjälp av vårt kranfordon. Intervallerna för tömningen sker i samråd, utvärderas och finjusteras.

Planering av underjordiska behållare

Det finns en del att ta hänsyn till vid planeringen av ett system med underjordiska behållare. När du planerar att installera ett underjordiska behållare, tänk på att ta kontakt med oss i god tid. Då kan vi tillsammans gå igenom förutsättningarna samt avtalsmodellerna.

Tvätt av underjordiska behållare

Möjlighet finns att beställa tvätt av behållarna som antingen schemaläggs till 1-3 gånger per år eller beställs vid enstaka behov. 

Det är rekommenderat att behållare för restavfall och matavfall tvättas 3 gånger per år.
Övriga fraktioner tvättas enligt följande:

Kartong            varje år - våren

Plast                udda år - hösten

Metall               varje år - hösten

Glas                 jämna år - hösten

Returpapper     udda år - våren

Vi erbjuder fasta tvättar en gång på våren, en under sommaren och en under hösten. Enstaka tvätt kan beställas och vi kommer inom två arbetsveckor.

Kontakta vår kundtjänst på telefon: 046 359 53 90 för tvätt av underjordiska behållare.

Brunnshög

Lunds kommun kompletterar insamlingssystemet med sopsug på Brunnshög med underjordiska behållare. 


Frågor? Ta kontakt på

046 - 359 53 28 eller via

e-post: renhallningsverket@lund.se

Tömning av underjordiska avfallsbehållare

Relaterad information