Tjänster för villahushåll

Lunds Renhållningsverk har olika tjänster att erbjuda till villahushåll. Förutom hämtning av hushållssopor och returmaterial kan tjänster som hämtning av trädgårdsavfall, hämtning av grovsopor, hyra av container, renhållning och snöröjning av gångbanorna beställas.

För dig som bor i villa erbjuds så kallade fyrfackskärl för att källsortera de vanligaste materialen från hushållen. Det innebär hämtning av 8 olika material/avfallsslag:

  • matavfall
  • restavfall
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • kartongförpackningar
  • förpackningar av färgat glas
  • förpackningar av ofärgat glas
  • returpapper

Ett annat alternativ är tvåfackskärl för restavfall och matavfall. I Lunds kommun sorterar vi ut matavfallet, vilket gör att det alltid är med som standard. I denna lösning transporterar du själv de återvinningsbara förpackningarna och tidningarna till närmaste återvinningsstation.

Det finns även möjlighet till olika kombinationer om du har behov av utökat utrymme för restavfall.

Läs mer om våra olika villaabonnemang

Har du inte fått ditt kärl tömt?

Om vi av någon anledning inte har tömt ditt kärl är vi tacksamma om du anmäler detta via vår e-tjänst.

Anmäl utebliven tömning

Ditt kärl och hur vår tjänst fungerar

Det kan finnas en del frågor om hur tjänsten fungerar, som när vi kommer för att tömma. Det finns också saker att tänka på när det gäller hur kärlet ska vara placerat. Läs mer om det via länken nedan.  

Ditt kärl och hur tjänsten fungerar

I Lund återvinner vi!

Större utrymme för restavfall ska inte ses som en möjlighet att låta bli att återvinna. Enligt avfallsförordningen har vi alla som konsumenter en skyldighet att sortera och lämna till återvinning. Det gäller förpackningsmaterial, returpapper, elektroniska produkter och batterier. Vid sidan om detta finns regler om hur farligt avfall ska hanteras. Lagar och regler utgår ifrån de mål som finns om ett giftfritt samhälle och en resa till cirkulär ekonomi – ett samhälle som tar vara på de resurser som finns.

Avfallsförordningen finns att läsa på riksdagens webbplats

Var ligger närmaste återvinningscentral och vad kan jag lämna där?

På våra återvinningscentraler och återvinningsstationer finns möjlighet att lämna flera olika typer av avfall.

Hitta återvinningscentraler och läs om vad du kan lämna där

Här hittar du svar på de mest vanliga frågorna vi får

Har du funderingar om olika typer av avfall och vad som gäller kan du även kontakta oss direkt