Ditt kärl och hur tjänsten fungerar

Här får du svar på olika praktiska frågor som gäller för våra tjänster samt några praktiska tips.

När kommer vi för att tömma dina kärl?

I vårt tömningsschema ser du vad som gäller för den adress du bor på. Genom att använda vår kostnadsfria sms-tjänst för villahushåll får du en påminnelse dagen innan vi tömmer ditt kärl.

Här kan du hitta och ladda ner tömningsschema som gäller för just din adress

Få påminnelse om när vi komer för att tömma via vår sms-tjänst

påminnelse om tömningsdag -sms-tjänst

Att tänka på före vi kommer för att tömma

Ställ ut kärlet senast kl. 06.00 på morgonen eller gärna kvällen före. Ditt kärl blir tömt under dagen enligt det tömningsschema du fått. En mer precis tid kan vi inte ge, då vi kan behöva ändra körrundan emellanåt eller får problem under rundans gång.

Kärlet ska placeras väl synligt så nära platsen som möjligt där vårt fordon stannar. Kärlets draghandtag ska vara vänt utåt mot den som ska tömma. Kärlet får ej fyllas mer än att det går att stänga med locket. Det får inte ligga föremål på behållaren vid hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. Om du har dragväg ska denna hållas fri från hinder, röjas från snö och vara jämn, plan och hårdgjord.

Råd för kärlplacering

För att slippa dra fram kärlet på tömningsdagen kan du se om du kan placera kärlen permanent på ett sätt som behövs vid tömning. Vintertid behöver du skotta och halkbekämpa.

Så här ska kärlen placeras för att stå rätt vid tömning

Om kärlet inte blivit tömt

Om vi får en driftstörning så lägger vi ut information om detta. Vi skriver vilket område det gäller och när vi räknar med att kunna tömma kärlen. Tömning sker oftast dagen efter. Låt därför kärlet stå kvar till det är tömt.
Om det är så att ditt kärl inte stått tillgängligt eller varit blockerat, ta kontakt med vår kundtjänst för att beställa en extrahämtning av kärl. 

Driftstörningar

Ser du ingen driftstörning – använd vår e-tjänst för utebliven tömning, så undersöker vi vad som hänt. Vår första åtgärd är då att tömma ditt kärl. Om vi behöver, tar vi kontakt med dig.

Utebliven tömning 

Tömning vid storhelger

Vid helger, när röda dagar infaller måndag – fredag, kommer vi att köra in de röda dagarna. Det innebär att vi sprider den dagens tömningar på de andra dagarna. Vid jul och nyår lägger vi ut tömningsschema för helgerna. Du kan också anmäla dig till vår sms-tjänst.

Tömning vid storhelger 

Vad händer om avfallet är felsorterat?

Det är viktigt att du följer de sorteringsanvisningar som du fått. Du kan också ladda hem dem här på vår hemsida eller använda vår sorteringsguide. Avfallet i ditt kärl kommer att återvinnas. Det blir till nya förpackningar, nytt material, biogas/biogödsel eller till energi. För att materialet ska kunna användas kan inte annat material finnas inblandat.
Om det är felsorterat kommer vi att göra dig uppmärksam på det, genom att hänga en lapp på ditt kärl. Det är då viktigt att du tänker på detta framöver så att vi kan hämta ditt avfall.

Paketering av restavfall och matavfall

Restavfall ska paketeras så att inget kan ramla ut eller damma vid tömning. Det går bra att lägga restavfallet i en påse som försluts, bara påsen klarar tömningen och inte går sönder. Paketeringen är viktig ur arbetsmiljösynpunkt så att vår personal inte hanterar dammande, stickande, skärande eller kladdande avfall.

Våra chaufförer har inte möjlighet att ta hand om restavfall som ligger löst eller om något ramlar på gatan.

Matavfall ska läggas i den papperspåse för matavfall som du får från Lunds renhållningsverk. Andra typer av påsar ska inte användas. Detta då påsarna kan vara för tunna och gå sönder p.g.a. fukt.

Påsar som är komposterbara/nedbrytbara eller gjorda av s.k. bioplast kan inte användas. Detta då materialet uppför sig som plast och smiter åt roterande delar i behandlingsprocessen och orsakar driftstopp.

Matavfall och matavfallspåsar

När du behöver fler matavfallspåsar kan du "flagga" till chauffören genom att sätta fast en påse mellan lock och kärl inför tömning. Påsar lämnas av chauffören. Är påsarna slut i bilen kommer de vid nästa tömning.

Påsar kan även hämtas på återvinningscentralerna Lund, Veberöd och Genarp.

Tänk på

Felaktigt emballerat avfall, felsortering, för överfullt eller för tungt kärl kan leda till att tömning inte kan utföras. Avfallet får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. Det kan t.ex. gälla mjukplast som kan smita åt mot kärlets väggar och inte ramla ur vid tömning.  Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms. Det kan t.ex. handla om att matavfallspåsar fryser fast vintertid. Chaufförerna har inte tid att lösgöra avfall som fryst fast. 

Ansöka om dispens i sophämtning

Under vissa förutsättningar kan du som villaägare ansöka om att ha delat kärl, ha uppehåll i hämtningen eller ha längre tömningsintervall. Du kan läsa mer om grunderna för det och göra ansökan via våra e-tjänster.

Ansöka om delat kärl, uppehåll i hämtning, längre tömningsintervall 

Tänker du flytta?

Då behöver du anmäla ägarbyte av fastigheten till oss. Använd vår e-tjänst för det.

Ägarbyte


Tips och råd

Motverka fluglarver sommartid

Se till att avfallet droppar av så mycket som möjligt. Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna avfallet med torkpapper för att få ett torrare avfall.

För att undvika bildning av fluglarver bör man paketera rått kött och fisk speciellt omsorgsfullt. Det råa materialet lägger man i blad från en tidning och slår ihop det som ett paket för att sedan lägga det i matavfallspåsen. Påsen lägger du därefter i matavfallsfacket. Det är också särskilt viktigt att man är försiktig när man lägger påsen i kärlet så den inte öppnar sig så flugorna kommer till.

Två papperspåsar kan användas vid problem för att stoppa flugan och minska fuktproblem. Fyll påsen till strecket. Den första påsen försluts och förpackas upp och ner i en tom påse som även den försluts noggrant.

Om möjligt, förhindra att regnvatten kommer in i kärlet då detta i sin tur fuktar papperspåsarna. Likaså, ställ kärlet i skugga om det är möjligt.

Har man fått fluglarver och vill rengöra sitt kärl efter tömning kan man skölja med en blandning av vatten och ättika.

Problem med plasten i kärlet

Plast har alltmer blivit ett förpackningsmaterial som används. Det kan ställa till problem då mjukplasten inte håller sig sammanpressad, utan vecklar ut sig igen. Ett sätt att förhindra det är att slå knut på mjukplasten. All plast ska läggas löst i behållaren.

Vad göra om påsarna i kärlet har frusit fast?

Försök lösgöra påsarna inför tömning. Du kan ta in kärlet i ett varmt utrymme och tina loss påsarna. Sedan kan du placera en tidning i botten och lägga tillbaka påsarna.

Det viktiga under vinterhalvåret är att förebygga fastfrysning. Tänk på att blöta påsar fryser fast.

För att undvika fastfrysning kan du:

Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.

För att matavfallet ska bli torrare kan du gärna blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger.

Beställningstjänster

Du hittar fler beställningstjänster under "Självbetjäning" från entresidan som du kan använda:

Givetvis är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post.