Renhållning av gångbanor

Vår tjänst om gångbanerenhållning kan ge dig som fastighetsägare hjälp med snöröjning och att hålla den framkomlig.

Som fastighetsägare kan du teckna årskontrakt för gångbanerenhållning. I tjänsten för gångbanerenhållning ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning som sker inom 24 timmar från det att snöfallet slutat.
  • halkbekämpning
  • ogräsbekämpning tre (3) gånger per år.

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.
  • Frekvens i tjänsten avtalas och längden på gångbanan mäts. Kostnaden beräknas för varje
    fastighet beroende av bl.a. sopningsfrekvens och gångbanans yta. 

För mer information och abonnemang

Kontakta vår kundtjänst på telefon: 046-359 53 90 eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster. 

Intresseanmälan renhållning av gångbanor

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare ansvarar man för gångbanan framför fastigheten.Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan skall hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand skall tas bort. Vintertid skall gångbanan hållas snörröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Relaterad information