Hyra container

Behöver du hyra en container för garageröjning eller efter häckklippningen? Det kan du göra hos oss på Lunds Renhållningsverk.

En container kan användas för att samla in större mängder av avfall. Beroende på vad som ska samlas i den, kan behandlingsavgifterna vara olika för materialslagen. De behandlas olika, t.ex. återvinning eller förbränning, eller om det behöver sorteras före behandling.

Vid beställning av container ska det alltid uppges vad som ska samlas i den.

Boka container

Viktigt att tänka på!

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer kan påverka även hårdgjort underlag som t.ex. temperatur och containerns tyngd. Rådgör med oss innan den placeras ut!

Vägar och ytor

Tillfartsvägen skall vara anpassad för fordon av lastbils storlek, minimum 3 meter bred körbana. Minimum fri höjd är 4,5 meter för att garantera framkomlighet för fordonen. Fri höjd vid avställning av container är 6,5 meter.

Polistillstånd för uppställning på allmän plats

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av kunden och ska uppvisas (e-post) för Lunds Renhållningsverk innan containern ställs ut, senast dagen före utsättning.

Fakta

Containrarna är på 5-40 kubikmeter.

Generella mått på container:
Volym 5 - 36 m³ Bredd 2 - 2,6 m Längd 3 - 6,5
Vilken container som ska användas bestäms vid beställningen. Detta beror på mängden som ska samlas in och vilken plats som den ska ställas på.

Tömningen utförs med vågförsedd frontlastare, liftdumper eller två- resp. treaxlad lastväxlare. De större lastväxlarna kan kompletteras med två- resp. fyraxlade släp.

Huvuddelen av avfallet transporteras till Sysav's omlastningsstation i Lund för vidare befordran till avfallsförbränningen i Malmö. Avfall som inte är brännbart transporteras direkt till Malmö.

Vad kan samlas in i containern?

Vid beställning av containern ska uppges vad som ska samlas i den, då avfallet sorteras och behandlas på olika sätt. För vissa material krävs en speciell behandling. Detta gäller farligt avfall som t.e.x. elektroniskt/ elektriskt avfall. Till tyngre farligt avfall hör även t.ex. asbest och förorenad jord. Det är också viktigt att tänka på, att om containern ska samla in ett specifikt material, så ska avfallet vara så ”rent” som möjligt, t.ex. att metall inte blandas samman med trä.

Exempel på material som kan samlas i en container är trädgårdsavfall t.ex. häckklipp, brännbart avfall, ej brännbart som betong, sten, metallskrot, blandat grovavfall, trä m.m.  

Vindsröjning och källarröjning

Många fastighetsägare beställer container för att hyresgäster ska kunna bli av med grovsopor som samlat sig i vinds- och källarförråd. Detta är avfall som senare sorteras innan det går vidare till behandling. Därav att det kallas grovsopor/blandat avfall. I detta får inte finnas elektriskt avfall, farligt avfall eller bildäck.

 

För mer information, kontakta vår kundtjänst

Telefon: 046 - 359 53 90