Tömning trädgårdsavfall

För dig som inte har utrymme eller möjlighet att kompostera, kan ett abonnemang på hämtning av trädgårdsavfall vara lösningen.

Abonnemanget på tömning av trädgårdsavfall är en säsongstjänst som är igång från mitten av 190 liters kärlmars till slutet av november. Kärlet är på 190 liter och töms under perioden varannan vecka.

Kärlets storlek är anpassat utifrån arbetsmiljöfrågor så att kärlet ej ska bli för tungt att dra.
Om kärlets storlek ej räcker till, kan abonnemang göras på två kärl. Om du har en större  trädgårdsröjning kan du beställa en container för det tillfället.    

Du kan också lämna trädgårdsavfall på Sysavs och kommunens återvinningscentraler. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan. Trädgårdsavfallet komposteras sedan på Spillepengen i Malmö. Den jord som kommer ut av detta säljs sedan som kvalitetscertifierad kompost vid återvinningscentralerna Gastelyckan och Gunnesbo.

Tömning av trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall sker jämn eller ojämn vecka. Besked om vilken vecka ges när tjänsten beställs. Under året startar och slutar tjänsten enligt:

v. 10 för jämna veckor och
v. 11 för ojämna veckor.

Tömningen upphör med sin sista tömning i

v. 46 för jämna veckor och
v. 47 för ojämna veckor.

Vid tömning

Kärlet bör stå vid tomtgräns men max tre meter från tomtgräns vid tömningstillfället. Draghandtaget vänt mot hämtaren. Behållaren får ej fyllas så att den inte kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att den blir svår att hantera. Exempel på vikt för 190 liters kärl är riktvärdet max 38 kg.

Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall menas sådant som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats.

Trädgårdsavfallet som samlas in, ska kunna gå direkt till kompostering utan behandling. Detta betyder att det går inte att slänga sten, jord, trädstubbar, trädrötter m.m.

För att tjockare trä ska kunna komposteras i samma takt som annat trädgårdsavfall, t.ex. löv, krävs att det flisas eller att större grenar bryts ner till mindre delar. Trädgårdsavfallet får ej innehålla annat material som t.ex. plast. 

Fallfrukt kan betraktas som matavfall. Men om det är stora mängder går det ej att lägga i matavfallet. Stora mängder blir också tunga och därmed olämpliga för trädgårdsavfallskärlet. Lämna fallfrukt på återvinningscentralerna.

 

Vill du beställa ett trädgårdsavfallskärl?

Beställ kärl för trädgårdsavfall