Villaabonnemang

I sophämtning för villor kan du välja på något av nedanstående alternativ. I alternativen för villaabonnemang ingår dessutom servicen med miljöstationer och återvinningscentraler.

När du bestämt dig för ett alternativ kan du använda dig av e-tjänsterna längst ner på sidan som bl.a. ger dig möjlighet att göra en beställning.

A. Fyrfackskärl

Fyrfackskärl är två stycken 370 liter kärl, där bägge krälen är indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet att källsortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall. 

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka
Kärl 2 töms var fjärde vecka.

Fackindelning fyrfackskärl fyrfackskärl

 

 

 

 

 

Mått per kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

B. Kärl med två fack

370 liters kärl som är delat i två fack där sortering sker av matavfall och restavfall. 

Tvåfackskärl delat kärl

 

 

Mått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

C. Kombination fyrfackskärl och ett 190 liters kärl

Fyrfackskärl- består av 2 stycken 370 liters kärl vardera indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet till källsortering. Ett extra 190 liters kärl för restavfall.

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.

Fackindelning fyrfackskärl samt 190 liters kärl restavfall

Mått per kärl fyrfack:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl 190 liter
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

D. Kombination av två kärl - ett kärl på 370 liter och ett kärl på 190 liter

370 liters kärlet används till restavfall och 190 liters kärlet till matavfall.

Två kärl, restavfall och matavfall

Mått 370 l kärl
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl 190 liter
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

För utsortering av matavfall

Hållare och papperspåsar delas ut till kunderna.

Hållare för matavfallspåsar Mått hållare:
Bredd 24,7 cm
Djup 19,7 cm
Höjd 28 cm

 

 

 

 

Anmäl eller ändra villaabonnemang och fakturering

Vill du göra förändringar i ditt kärlabonnemang, till exempel byta till fyrfackskärl?
Ska du flytta till ett nybyggt hus och behöver anmäla ett abonnemang?
Vill du ändra hur du blir fakturerad?
Då ska du använda den här e-tjänsten!

Anmäl eller ändra villaabonnemang

Hämta tömningsschema

Hämta tömningsschema för att se vilka datum som vi kommer och tömmer på i området. Tänk på att schemat inte markerar röda dagar då det kan bli en annan tömningsdag t.ex. julhelgen.

Tömningsschema

SMS-tjänst

Anmäl dig till vår sms-tjänst för att få påminnelse om när vi kommer och tömmer kärlet.

SMS-tjänst

Relaterad information