Biosfärområde Vombsjösänkan

Lunds kommun har tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun beslutat ansöka om att Vombsjösänkan ska få bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Det finns många sällsynta och hotade arter i området.

Aktuellt

Nationella Biosfärkommittén meddelade den 5 november 2020 att man beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.  Normalt tar det två till tre år att förbereda en formell ansökan till Unesco och tidigast 2023 kan ett beslut fattas. 

Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Ansökan sker i två steg, först genom en ansökan till Nationella kommittén för biosfärprogrammet och därefter genom en 3-år lång kandidatur till att bli ett av UNESCO godkänt område.

Mer information

På Sjöbo kommuns hemsida kan du läsa mer om biosfärområden och om Vombsjösänkan, och även märka ut intressanta platser i en interaktiv karta. Du kan även följa oss på Facebook!

Läs mer hos Sjöbo kommun: Biosfärområde Vombsjösänkan

Läs mer på facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan - en förstudie

 

Vombsjösänkans biosfärområde, logotyp