Grönprogram

Grönprogrammet ligger till grund för Lunds kommuns fortsatta arbete mot ett grönare Lund.

Dalby hage

Grönprogrammet är ett sektorsprogram som utgör underlag för utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv.

Programmet är också en politisk avsiktsförklaring, ett arbetsverktyg för tjänstepersoner, ett underlag för kommunens  planering och prioriteringar i utvecklingen av grönstrukturen samt en bas för kunskapsspridning.

Grönprogrammet antogs den 30 januari 2020.

Grönprogram

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/gronprogram