Park- och naturskötsel

Kommunens naturområden, parker och grönområden sköts utifrån beslutade prioriteringar och resurser. Det finns en skötselplan för alla områden och arbetet utförs av olika entreprenörer.

Parker och grönområden

Hur ofta klipps gräset?

Kommunens gräsmattor klipps olika ofta beroende på var de finns och hur de används. Vanligast är gräsklippning var fjortonde dag i centrala parker, runt lekplatser och i grönområden.

Några få gräsmattor klipps en gång i veckan, t.ex. kring den stora fontänen i Stadsparken. På andra områden klipper vi mer sällan och då prioriteras alltid ytorna närmast gång- och cykelvägar.

Långgräsytor för biologisk mångfald

På flera håll i kommunen finns så kallade långgräsytor, små som stora, där gräset klipps eller slås en gång per år för att bevara den biologiska mångfalden. Långgräs lockar viktiga pollinatörer som fjärilar, humlor och bin. Fler pollinatörer gynnar även trädgårdar i området. 

Lunds kommun arbetar för att skapa fler långgräsytor och provar därför nya ytor i samtliga tätorter. Gräset på en långgräsyta klipps en gång om året, i augusti. Vi fortsätter att klippa gräset kort intill privata fastigheter, cykelvägar och lekplatser. På en del ytor klipps gångar och öppna gläntor i långgräset.  

Varför klipps inte kanterna samtidigt?

Ibland får vi höra att gräset blev klippt men att kanterna kring belysningsstolpar eller liknande glömdes bort. Kanterna klipps inte lika ofta som gräsmattan, det vanligaste är en gång per månad. Dessutom sker klippning av kanter och gräsmatta sällan samtidigt eftersom det kräver olika utrustning.

Hur ofta rensas ogräset?

Ogräs i planteringar rensas 3-6 gånger per säsong beroende på område. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel. Brännare används på hårda ytor.

Hur ofta städas parker och grönområden?

Papperskorgarna töms och skräp plockas upp en gång per vecka på de flesta områden. Större sopor såsom påsar, flaskor och burkar tas bort kontinuerligt. På vissa områden sker städning och tömning av papperskorgar mer sällan. Städning är ett område där vi alla kan hjälpa till. Det kostar oss 165 kr per kilo att städa skräp som slängts på marken men bara 6 kr per kilo att tömma papperskorgar!

Hur sköts soffor och bord i parkerna?

Parksoffor och bord tvättas en gång per år. Soffor, bord, plank och papperskorgar kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv.

Synpunkter och frågor?

Tekniska förvaltning anlitar entreprenörer som tar hand om kommunala parker och grönområden. Om du har synpunkter eller frågor om hur ett område sköts kan du kan kontaktaförvaltningen genom vår e-tjänst för felanmälan på hemsidan eller via mobil app. Var noga med att ange plats på karta om du skickar ett ärende till oss.

Andra markägare

Grönområden som tillhör kommunala skolor, vårdboenden eller andra kommunala fastigheter sköts av kommunens serviceförvaltning, Lundafastigheter. Har du synpunkter här är det alltid enklast att kontakta verksamhetsansvarig.

Varje fastighetsägare ansvarar för sin egen mark. Det gäller villaägare, bostadsrättsföreningar samt privata och kommunala hyresvärdar, som till exempel LKF, som själva ansvarar för gräsklippning och renhållning på sin mark.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/parkskotsel