Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

VA SYD:s kundservice svarar på frågor och ger miljöanpassad rådgivning om:

  • vatten och avlopp i Burlöv, Eslöv, Lomma och Lunds kommuner samt i Malmö stad
  • fakturor, abonnemang och avläsning av vattenmätarställning.

Vatten från egen brunn

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Enskilt avlopp

Fastigheter i som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten. För information och ansökan till miljönämnden i Lunds kommun, se under rubriken Avlopp i menyn.

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Genom att bygga ut VA-nätet i Lund skyddar vi sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram ett utbyggnadsplan där man har analyserat ett trettiotal områden i Lund som idag saknar gemensamt vatten- och avloppsnät.

Utifrån bland annat hur många fastigheter det rör sig om, hur marken ser ut och avstånd till känsliga områden har man prioriterat i vilken ordning en utbyggnad bör ske.

VA-utbyggnadsplan beslutad av kommunfullmäktige

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/va