Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Kommunalt dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Där hittar du också information om vattnets kvalitet och hårdhet.

VA SYD

Om du får ditt dricksvatten från egen brunn

Du som är fastighetsägare/brunnsägare bör låta undersöka vattenkvaliteten i brunnen regelbundet. Många tar bara prov på sitt dricksvatten när man känner smakförändringar eller när vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Det kan dock uppstå problem med vattnet utan att man märker det. Har du små barn som dricker vattnet är det extra viktigt att du provtar brunnsvattnet då små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för att vidta åtgärder så att vattenkvaliteten är god och för provtagning av ditt dricksvatten. För provtagning kan du kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium. Miljöförvaltningen tar inte emot några vattenprover. Se mer information på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverksamheter (till exempel matställen, daghem, skolor, äldreboenden) som använder vatten från egen brunn måste regelbundet provta och låta analysera sitt vatten enligt ett kontrollprogram. Proverna tas ut och bekostas av verksamhetsutövaren. Information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Dessa dricksvattenanläggningar ska även registreras hos miljöförvaltningen. Du kan läsa mer i Livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar.

Livsmedsverket broschyr

Mer information

För ytterligare information om egen brunn kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se