Företagande och näringsliv i Lund

Lund har en lång tradition av samarbete mellan akademi, offentlig sektor och företag. Här hittar du ett innovativt och sprudlande företagsklimat med ledande forskningsanläggningar och ett universitet i världsklass.

Lund är bas för flera innovationssystem som främjar och utvecklar nya idéer och företag, inklusive en av Sveriges sex innovationsplattformar för hållbarhet och smarta städer. Vill du vara med på resan, kontakta oss!

Kontakta näringslivsenheten

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/foretagare