Företagande, hållbarhet och miljö

Välkommen till våra sidor för dig som är företagare i Lund och vill satsa på att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Här har vi samlat information som kan hjälpa dig på vägen.

Lunds kommuns näringslivsprogram (remissversion)

Lunds kommun har tagit fram ett förslag på nytt näringslivsprogram för 2021-2030. Förslaget är på remiss till den 15 augusti 2021 hos företagarföreningar, intresseorganisationer och myndigheter. Därefter fattas beslut i kommunfullmäktige om slutligt program.

Lunds kommuns näringslivsprogram 2021-2030 (remissversion)

Policyer och program för hållbar utveckling

Vi tar utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Vi strävar efter att vara ledande inom hållbar utveckling. För att uppnå våra högt satta mål på området vill vi samarbeta med dig som är företagare i Lunds kommun.

Paraply för vårt arbete med hållbar utveckling är vår policy för hållbar utveckling. Policyn säger hur den kommunala organisationen förhåller sig till Agenda 2030 och de globala målen. Policyn blir verklighet genom program och planer med tydliga mål. Program för social hållbarhet samt LundaEko, vårt program för ekologisk hållbar utveckling, är två viktiga delar i detta arbete.

Lunds kommuns policy för hållbar utveckling

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Coacher för energi och klimat

Eenergicoacherna i Lunds kommun hjälper små och medelstora företag att arbeta mer klimateffektivt och minska sina energikostnader.

Kontakta en energicoach

Energi- och klimatrådgivning

Som företag är du välkommen att kontakta våra energi- och klimatrådgivare för både enkla och lite mer avancerade frågor.

Energi- och klimatrådgivarna

Rådgivning om avfallshantering

Rätt avfallshantering ger både bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och bättre för miljön. Därför erbjuder Lunds Renhållningsverk kostnadsfri rådgivning för avfallshantering.

Rådgivning om avfallshantering

Borgmästaravtalet

Lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än vad man har som mål nationellt. Deltagande kommuner ska minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030. Som företag kan du bli en del av Borgmästaravtalet genom Klimatsamverkan Lund, ett samarbete där vi hittar lösningar och inspiration till klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Klimatsamverkan Lund och Borgmästaravtalet

Rådgivning för hållbara resor

I samarbete med Skånetrafiken och Trafkverket har Lunds kommun transportrådgivning för företag. I erbjudandet ingår en kostnadsfri resvaneundersökning för både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet. Därefter börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna och de enklaste sätten att ta sig till arbetsplatsen på ett hållbart sätt.

Rådgivning för hållbara resor