Avfall och återvinning

I Lunds kommun har Lunds Renhållningsverk uppdraget att ansvara för avfallshanteringen. Vi kan ge ditt företag råd om hur avfallshanteringen kan byggas upp hos er, och är gärna med redan på ett tidigt stadium.

Avfallshantering är i dag en viktig pusselbit för att nå ett hållbart samhälle. Vi behöver tänka på att förebygga avfall, men samtidigt tänka på att det vi kastar kan återvinnas. Dagens avfallshantering handlar om att spara resurser. I detta har Lunds Renhållningsverk lång erfarenhet. Kunskap om återvinningskedjan, miljöpåverkan från avfall och vilka material som ska sorteras ut på grund av sin farlighet är självklara delar för att nå en hållbar avfallshantering.

Vi ger dig och ditt företag råd om hur avfallshanteringen kan byggas upp. Vi är också gärna med i planeringsstadiet så att utrymmen blir planerade både för verksamheten, boende och vår personal med de framkomlighetsbehov som behövs. Vår rådgivning är kostnadsfri.

Lunds Renhållningsverk är ISO-certifierade enligt standarderna 14001 (miljö), 9001 (kvalitet) samt OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Tjänster som Lunds Renhållningsverk erbjuder

  • Hämtning av hushållsavfall och returmaterial
  • Hämtning av verksamhetsavfall
  • Hämtning av trädgårdsavfall
  • Hämtning av grovsopor
  • Gångbane- och gaturenhållning
  • Tömning av tankar och brunnar
  • Kärltvätt

Lunds Renhållningsverks tjänster till företag och fastighetsägare

Kommunens ansvar

Regler om avfallshantering finns beskrivna i miljöbalkens 15:e kapitel. Där framkommer att kommunen har ansvar för hushållsavfall och jämförligt avfall, vilket då samlas in av kommunen eller dess entreprenör. Verksamhetsavfall kan lämnas till annan entreprenör.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Kommunen har en avfallsplan med mål om avfall och att avfall ska förebyggas, samt renhållningsföreskrifter som talar om hur avfall ska sorteras och hanteras.

Avfallsplan

Renhållningsföreskrifter