Bygglovsblanketter för företagare

De allra flesta ärenden går att genomföra digitalt via våra e-tjänster. Har du som företagare inte möjlighet att använda våra e-tjänster har vi samlat blanketterna som är riktade mot just företag här.

Anmäla ej bygglovspliktiga åtgärder, företag

Anmäl kontrollansvarig

Ansök om förhandsbesked för företagare

Ansök om lov (bygglov, marklov, rivningslov) för företagare

Ansök om lov för att sätta upp skylt, företagare

Ansök om ny eller ändrad fastighetsindelning

Ansök om dispens från strandskyddet

Tillsynsanmälan