Aktuella markanvisningar

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att fördela kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Så arbetar vi med markanvisningar

Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande.

Kommunen har en utbyggnads- och boendestrategi fram till 2025. Den visar på strategier för utbyggnad, mark och boende och berättar hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. Strategin svarar mot de lagkrav som gäller riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.

Utbyggnads- och boendestrategi fram till 2025

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/markanvisning