Driva hotell och pensionat

Du som vill driva hotell, pensionat eller liknande behöver inte anmäla detta till miljönämnden.

Alla som har en verksamhet där allmänheten erbjuds tillfälligt boende mot betalning, som vandrarhem, pensionat, stugbyar, hotell med mera, är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnämnderna gör enligt miljöbalken tillsyn av tillfälliga boenden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för detta, som du kan läsa på deras webbplats. Vägledningen beskriver dels miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar för tillsyn, dels relevant miljölagstiftning.

Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Vi hjälper dig gärna vidare!

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 046-359 52 61 eller via e-post:
miljoforvaltningen@lund.se