Driva idrotts- och campinganläggning

Om du avser att driva en idrottsanläggning eller campinganläggning behöver du inte anmäla detta till miljönämnden.

Du som driver en anläggning har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för idrottsanläggningar

Om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vi hjälper dig gärna vidare!

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 046-359 52 61 eller via e-post:
miljoforvaltningen@lund.se