Sommarlovsentreprenör

Här kan du läsa om våra inriktningar till Sommarlovsentreprenör!

Nu går det att önska inriktning!

Som Sommarlovsentreprenör får möjligheten och hjälp under ett tre veckor långt program testa att utveckla en tjänst , produkt, företag eller en idé inom projekt, fritid eller konst. Beroende på idé eller intresse du har, så kan du i år göra önskemål i din inrikting. Tänk på att du inte är garanterad en plats på en speciell inriktning, utan endast kan visa intresse! Oavsett var du hamnar kan du alltid fortsätta utveckla en idé även om du hamnar på en hub med annorlunda inriktning, du får hjälp ändå! Läs mer om vilka dessa inriktningar är nedan.

Företag och affärsidéer

På denna inriktning kan du få hjälp att utveckla ett företag eller affärsidéer. Benjamin tog exempelvis tag i taktpinnen och valde att starta upp ett trumlektionskoncept. Ursprungsidén byggde på att det tar för lång tid att få lära sig att spela trummor. Axel valde att att fokusera på sitt intresse kring handgjord hantverkskonst och tillverkade därför skärbrädor mot ett lyxsegment.

Socialt entreprenörskap

Här kommer du antingen får arbeta med att utveckla ditt sociala entreprenörskap med EosCares, exempelvis event, workshops eller andra roliga idéer som hör ihop med deras arbete för social hållbarhet i Lund eller arbeta med våra coacher för att utveckla en egen idé inom socialt entreprenörskap! Inriktningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan använda socialt entreprenörskap för att påverka eller starta idéer för ett bättre samhälle.

Kultur och kreativitet

Gillar du musik, kultur, design eller något annat kulturellt hantverk som du vill utveckla till entreprenörskap? Då ska du välja denna inriktning och få jobba närmare med coacher från Mejeriet och Hemgården. På inriktningen kommer du förstå hur grafiska designers, musiker eller andra med intressanta innovativa idéer inom kulturbranschen försöjrer sig och få möjligheten att själv testa på detta!

Konstprogrammet

Speciellt för i år är konstprogrammet som har tre olika koncept som alla har sina egna handledare. Generellt för du chansen på detta program att närmare förstå idéutveckling och verktyg kring det konstnärliga uttrycket och design. Kontakta respektive handledare om du undrar något mer kring deras koncept.

Koncept 1: HEAR ME

Konst / kommunikation
Konstnärlig handledare: Mary Toreld, mary@frankart.se

Innan programmet startar kommer du som deltagare att få välja mellan olika konstnärliga tekniker. Utifrån era önskemål kommer fem konstnärer att väljas ut som lär ut teknikerna under en heldag var. Tillsammans tar vi oss an utställningskoncept; mellanrummet mellan konst/konstnär och publik/klient. Verken från våra workshops ska presenteras med stöd av en crash course inom utställningskoncept, utställningspedagogik och livet som egenföretagare som kulturaktör. Målet är att du ska äga din kreativitet genom att få verktyg och inspiration. 

Mary Toreld är konstnär, curator, producent, kulturprojektledare och utställningskonceptsutvecklare. År 2014 grundade hon konstgalleriet FRANK Gallery & Studios för att utveckla utställningskoncept och samarbeta gränsöverskridande med konstnärer är för att parallellt utveckla bättre arbetsvillkor för kulturaktörer. Till Mary kan ni ställa alla möjliga frågor inom konstbranschen, allt från DIY scenbygge till programmering av interaktiva konstverk och marknadsföring. 

Koncept 2: Designprojekt

Design / Case
Konstnärlig handledare: Olof Janson, mail@olofjanson.com

I denna inriktning kommer ni använda era tre veckor till att först bygga upp ert team, skapa en grund som vi alla känner att vi kan skapa utifrån. Här kommer vi ha utbildning i lite olika tekniker och verktyg som en designer/konstnär kan behöva, men också lära känna varandra. För att skapa något nytt måste vi våga röra oss i ganska obekväma landskap och då måste teamet kunna lita på varandra. Sedan går vi vidare och fokuserar mer på vår plats/case, undersöker den utifrån olika vinklar och perspektiv för att se hur vi kan hjälpa till, sedan går vi in i en fas där vi sorterar och “kartar” upp det vi vet och det vi inte vet, analyserar, möjligheter och svårigheter för att i sista fasen omvandla våra insikter till något mer konkret, det skulle kunna vara en tjänst, produkt eller metod, den stora behållningen är att vi har vuxit genom processen. 

Deltagarna kommer få med sig en snabbutbildning i designprocessens alla delar, tex research, intervjuteknik, idegenererings tekniker, skissteknik, mockups, enkel bildbehandling. Vi lär oss verktyg för att går från insikt till resultat och i slutet arbeta med en utställning av våra resultat.

Koncept 3: Personal Spa TV

Performance / Video
Konstnärlig handledare: Johan Lundin, johan.lundin@galleryextra.com

Personal Spa TV är en konstutställning i videoformat som arrangeras av Gallery Extra. Under tre veckor kommer vi arbeta med att producera denna konst-TV-show med spa tema. Vi som arbetar med produktionen kommer vara både framför och bakom kameran. Flera av de som syns i bild kommer att spela någon typ av spa-karaktär som du själv är med och utformar. 

Du kommer att möta och samarbeta med olika konstnärer, konstkritikers och andra kulturarbetare i Lund. Vi kommer att arbeta i en fin inspelningsstudio med videoteknik och greenscreen på Stenkrossen och även utomhus eller på andra platser i Lund. Du är med och skapar Personal Spa TV som sedan visas på TV-skärmar på offentliga platser i slutet av sommaren. Förhoppningen är att sätta upp TV-skärmarna på några av de offentliga toaletter som finns i Lund.

Dina arbetssuppgifter

Personal Spa TV utformas genom flera olika kortare workshops som tillsammans bygger upp videomaterialet. I uppdraget ingår det att arbeta både enskilt och i grupp. Arbetsuppgifterna kan komma att bestå av exempelvis:

  • Utveckla en egen spa-karaktär. 
  • Intervjua en konstnärer och en konstkritiker.
  • Rita en logotyp för ett spa företag.
  • Gör en drag-makeup på 15 minuter, filma en tutorial.
  • Arbeta med text och små faktarutor om ett konstverk.
  • Filma en enkel dans eller strechövning som spa-karaktär.
  • Filma en kort stadsvandring tillsammans med en konstnär.
  • Spela in en avslappningssövning.
  • Filma, klippa och redigera videomaterial.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av varken konst, teater eller filmproduktion, det viktigaste är att du har ett ett intresse för projektet. Produktionen innehåller flera olika delar och arbetsuppgifter. Vi vill gärna att du själv tänker efter på vad du tycker är roligast och vad du skulle kunna bidraga med genom dina egna kunskaper och erfarenheter. Du kommer att uppmanas att komma med egna idéer och förslag till Personal Spa TV's innehåll. Det är en fördel om du har lätt för att ta egna initiativ, är målinriktad och ansvarsfull i ditt arbete. Du bör ha ett intresse för att arbeta kreativt och skapande. Allt videomaterial kommer även finnas tillgängligt online och även visas under en utställningsperiod på TV-skärmar på offentliga platser. Det är en stor fördel om du är bekväm med att synas på bild och på något sätt medverka framför kameran. Välkommen till Personal Spa TV!

Vad är performance?

Bildkonst är mycket mer än bara tavlor och skulpturer. Performance är en tidsbaserad konstform, d.vs. en handling, en workshop, situation, föreställning eller händelse som har en slags början och ett slut. Performance kan liknas vid teater eller dans och gränsen däremellan kan vara flytande. Ett performanceverk är ett konstverk inom en bildkonstkontext och produceras av en eller flera konstnärer. Ofta dokumenteras performance genom exempelvis video, foto, text eller genom muntligt återberättande. Marina Abramović, Yoko Ono och Pussy Riot är kända performancekonstnärer.

Om Gallery Extra

Gallery Extra är ett en utställningsarrangör som arrangerar konstperformance på platser där det inte vanligtvis visas konst, på så sätt möter vi olika publikgrupper varje gång och även själva performanceverken blir formade av mötet med olika sorters miljöer.