Godkännande av industriell anläggning

Det är Livsmedelsverket som godkänner alla verksamhet som omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Ansökan görs hos Livsmedelsverket.