Riskklassning och avgifter

Livsmedelsbranschen delas in i olika riskklasser, som innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre kontrollavgift och verksamheter med högre risk betalar en väsentligt högre avgift.

Livsmedelsverket har tagit fram ett system för risk- och erfarenhetsklassificering, som innebär att varje verksamhet klassas efter typ av livsmedelshantering samt dess omfattning.

Med hjälp av detta system får miljöförvaltningen fram antalet timmar som bör läggas på varje verksamhet under ett år (= kontrolltimmar). Antalet kontrolltimmar bestämmer även storleken på den årliga kontrollavgiften, baserat på kommunens timavgift för livsmedelskontroll. I Lund är timavgiften 1 100 kronor (beslutad av kommunfullmäktige).

Läs mer om hur vi räknar ut din kontrollavgift

En kostnad motsvarande den årliga kontrollavgiften tas ut vid registrering och godkännandeprövning. En administrativ avgift motsvarande en timmes timtaxa för registrering tillkommer.

När en verksamhet inte uppfyller av lagstiftningens krav innebär det att miljöförvaltningen gör uppföljande kontroller. Vid extra kontroll debiteras timtaxa. Vid obefogat klagomål debiteras ingen avgift.

Relaterad information