Tillfälliga eller mobila verksamheter

Vill du sälja livsmedel från en bil, husvagn, matvagn (foodtruck) eller liknande? Här får du reda på vad som gäller för sådan verksamhet.

Verksamheten måste registreras

För tillfälliga och/eller mobila verksamheter på marknader, mässor, festivaler med mera krävs antingen att verksamheten är registrerad hos miljöförvaltningen i Lund eller i någon annan kommun. Med mobil verksamhet menas sådan verksamhet som måste förflytta sig för att nå sin kundkrets. I Lund finns även möjlighet att ha en matvagn med fast plats.

Sälja gatumat i Lund

Vad gäller för en foodtruck?

Gör din anmälan i god tid

Anmälan om registrering ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och kan inte överlåtas. Förväxla inte kravet på registrering av livsmedelsanläggning med det bevis som du får från arrangören för evenemanget i kommunen.

Anmälan om registrering av mobil eller tillfällig livsmedelsanläggning

Kontroll av verksamheten

Miljöförvaltningen har rätt att kontrollera din verksamhet och dina rutiner som säkerställer livsmedelshanteringen. När du har verksamheten igång måste du alltid ha med dig ett giltigt beslut om registrering så att du kan visa upp det.

Om det vid kontroll visar sig att det finns brister som miljöförvaltningen måste följa upp tar vi betalt för merarbetet. Miljöförvaltningen har även rätt att förbjuda din verksamhet vid konstaterade allvarliga brister.

Vad kostar det?

Att registrera en livsmedelsverksamhet i Lunds kommun kostar 1 100 kronor och det är en engångsavgift. För mobila verksamheter och verksamheter som drivs längre tid än bara tillfälligt tillkommer en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll, baserad på riskklassning.

Mer om avgifter och riskklassning

Övriga tillstånd du behöver

Övriga nödvändiga tillstånd ska sökas hos respektive förvaltning/myndighet.