Starta och driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman, så kallade friskolor. Här har vi samlat information för dig som vill starta eller driver fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund.

Blankett för ansökan om att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för fristående grund- och gymnasieskolor. Lunds kommun har däremot insynsrätt och använder denna för planerade besök.

Länk till Skolinspektionens webbplats

Här är steg för steg vad du behöver tänka på när du vill starta och driva fristående förskola. Tänk på att det finns flera lagar och regler från stat och kommun som du kan behöva kolla upp. Det kan till exempel vara bygglov, anmälan om livsmedelsverksamhet, miljöfarlig verksamhet, buller, tillstånd att använda offentlig plats, brandskydd och avfallshantering.

Fristående förskola
4. Gör anmälan till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg
3. Sök bygglov cirka 20 veckor i förväg
2. Ansök till utbildningsförvaltningen
1. Börja med att starta och registrera ditt företag