Meddela placeringar för barn och elever i förskola och grundskola

Här hittar du som huvudman för fristående förskola och grundskola Lunds kommuns e-tjänst för att meddela förändringar av placeringar för barn och elever i förskola och grundskola.

Meddela ändring av placering

E-tjänsten får inte användas för att förmedla uppgifter om individer med skyddad identitet. Ta i dessa fall direktkontakt med handläggare på utbildningskansliet. 

Förskolan eller skolan behöver vara upplagd i vårt barn- och elevregister, för att du ska kunna meddela placeringar. Har vi betalat ut bidragsbelopp till er enhet de senaste tre åren finns ni upplagda.
Om er enhet inte finns upplagd behöver du först anmäla enheten. Du får ett besked från oss när enheten är upplagd, vanligen inom ett par dagar.

Anmäl ny enhet