Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan driver ett företag kan också hitta nyttig information här om vilka krav som ställs på din verksamhet.

Det är många lagar och regler som ska följas, men här hittar du information om lagar, tillstånd och tillsyn för att underlätta ansökningsprocessen samt ditt företagande. Exempelvis kan du här hitta reglerna kring serveringstillstånd, vad som du bör ha i åtanke vid skyltning samt information kring anmälan av livsmedelsverksamhet. Även bygglov, brandskydd och miljöfarlig verksamhet är frågor som tas upp.

Utöver de tillstånd och annat som kommunen beviljar kan du behöva tillstånd och annat från andra myndigheter. En bra vägledning till de viktigaste kraven som lagar och regler ställer på just din bransch får du på Verksamt.se, där Skatteverket i samverkan med Tillväxtverket och Bolagsverket informerar om de viktigaste åtaganden för dig som företagare.

Verksamt.se för dig som företagare