Bad, pool och andra badvattenanläggningar

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Miljöförvaltningen gör tillsyn. Nya bassängbad behöver alltid anmälas till miljöförvaltningen.

Anmälan om badanläggning

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till, eller som används av många, är en anmälningspliktig verksamhet. Det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det innebär att du som verksamhetsutövare måste skicka in en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Badanläggningar för privat bruk behöver inte anmälas. Kontakta miljöförvaltningen om du känner dig tveksam över om ett bassängbad omfattas av anmälningsplikten eller inte.

Ladda ner blankett för anmälan om badanläggning

Tillsyn av badanläggning

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ser till att badvattenkontroller utförs regelbundet. Vi har tillsyn över olika typer av badvattenanläggningar, såsom simbassänger, vattenrutschbanor, bubbelpooler, dammar, floating, trätunnor, spabad med mera i olika former och storlekar. Det kan vara både inomhus- och utomhusanläggningar.

Egenkontroll

Du som driver en badverksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen finns för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. 

Information och råd om egenkontroll för hygieniska verksamheter

Badplatser vid sjöar och vattendrag

I Lunds kommun finns inga iordningställda badplatser vid sjöar och vattendrag. Vid de fyra platser i kommunen där många människor badar spontant tar miljöförvaltningen ändå ut badvattenprov en gång per månad. Prover tas i juni, juli och augusti.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan man se resultaten från badvattenproverna i Lunds kommun.

Karta över badplatser och information om kvaliteten på badvattnet (Havs- och vattenmyndighetens webbplats)

Kontakta oss

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se