Folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel

Du behöver söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter som e-cigaretter och olika örtprodukter för rökning. För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för det hos oss på kommunen.  

Vad krävs för att få sälja tobak?

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister eller vara misstänkt för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Du debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen. Läs mer om avgifterna nedan.

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till kommunen.

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

Receptfrihandel utanför apotek, information från Läkemedelsverket

Lunds kommun utövar kontroll över försäljning av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Därför tar vi ut en kontrollavgift för detta.

Blanketter tobak

Anvisningar tillståndsansökan tobak 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak  

Bilagor till ansökan eller anmälan tobak 

Anmälan övriga ändringar tobak  

Avanmälan tobaksförsäljning  

Egenkontrollprogram tobak LTLP Lund  

Anmälan ändringar styrelse eller ägare tobak  

Blanketter folköl och e-cigaretter

Anmälan försäljning folköl och e-cigaretter

Anmälan upphörande av försäljning av folköl och e-cigaretter

Anmälan av ändrade ägarförhållande vid försäljning av folköl och e-cigaretter

Egenkontrollsprogram försäljning e-cigaretter

Egenkontrollsprogram försäljning av folköl

Tillstånds- och tillsynsavgifter tobak 

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning.
Samtliga avgifter:   

 • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd: 8 800 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn: 6 000 kr
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49%: 4 000 kr
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50% eller mer: 7 000 kr
 • Ansökan eller anmälan om enklare förändringar: 1 000 kr
 • Årlig tillsynsavgift för försäljning av tobak: 6 000 kronor

Tillsynsavgifter folköl/e-cigaretter/receptfria läkemedel 

 • Försäljning av folköl: 2 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 2 000 kr
 • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 2 000 kr
 • Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kr
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 700 kr

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/tobakofolkol