Förskola, skola och fritidshem

Du som vill bedriva förskola, skola eller fritidsverksamhet måste anmäla detta till miljönämnden.

Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få kännedom om nya verksamheter och därmed ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Anmälan om lokal för barnomsorg och undervisning

Starta och driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Vilka verksamheter behöver anmäla att de ska starta?

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikten:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Mer information om anmälningsplikt finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Egenkontroll krävs för verksamheten

Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se