Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa ditt arbete med att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö, och hur riskfaktorer kan elimineras.

Egenkontroll – ett krav och ett kvalitetsverktyg

Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa lokaler. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa ditt arbete med att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö, och hur riskfaktorer kan elimineras. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshanteringen, otillräcklig städning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Folkhälsomyndigheten – Egenkontroll skola

Folkhälsomyndigheten – Egenkontroll förskola

Hjälp med din egenkontroll

Har du frågor kring egenkontrollen eller vill veta mer hur du ska göra, tar du kontakt med oss på miljöförvaltningen. Du nås oss enklast på miljoforvaltningen@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/egenkontrollskola