Kemikalier

Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt. Här får du som är företagare och hanterar kemiska produkter veta mer om vad du behöver tänka på.

Snabblänkar

Bekämpningsmedel

Kvicksilver

Förvaring och lagring av kemikalier

Kosmetiska och hygieniska produkter

Produktval för dig som är företagare

Egenkontroll ska göras

Den som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska själv kontrollera och visa att man följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontrollen är ett effektivt sätt för verksamhetsutövaren att skapa ordning och reda, liksom att leva efter lagen. Den innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått, som tekniska åtgärder, beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön. Dokumentationen som ska göras i samband med egenkontroll beskrivs i 4–7 §§ i denna förordning. Där ställs också bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Sveriges riksdag – Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Genom att införa rutiner för exempelvis hur utrustning ska hanteras kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

  • planera
  • genomföra
  • följa upp
  • förbättra egenkontrollen kontinuerligt

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats

Egenkontroll för hälsoskyddsverksamheter

Då även hälsoskyddsverksamheter – till exempel frisörer, bad, skolor, tatueringsstudior – faller in under miljöbalkens bestämmelser, ska även dessa typer av verksamheter utföra egenkontroll.

Egenkontroll för pedagogiska verksamheter

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för förskolor, skolor och fritidshem.

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

Mindre verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön måste bedriva egenkontroll. Detta gäller även om din verksamhet inte är tillstånds- eller anmälningspliktig. En verksamhet med mindre påverkan behöver dock inte ha en omfattande egenkontroll.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den av förordning (1998:901).

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15)

Miljörapportering för tillståndspliktig verksamhet

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Svenska Miljörapporteringsportalen

Läs även mer om miljörapportering på Naturvårdsverkets webbplats

Kemikalieförteckning ska finnas

Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Information om detta finns att läsa på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Om kemikalier och kemiska produkter på Länsstyrelsen Skånes webbplats

På Kemikalieinspektionens webbplats beskrivs hur man kan jobba med kemikaliefrågor i sin verksamhet.

Kemikalieinspektionen – Vägledning till företag

Relaterad information