Kosmetiska och hygieniska produkter

Alla kosmetiska produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden ska uppfylla EU:s och Sveriges lagstiftning för sådana produkter.

Kosmetiska och hygieniska produkter är ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar, eller på tänder och slemhinnor i munhålan. Produkterna används på dessa ställen för att uteslutande eller i huvudsakligt syfte rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick.

Tvål, krämer, smink, hårvårdsprodukter, rakprodukter och tandkräm är några exempel på kosmetiska och hygieniska produkter. För att skydda människors hälsa vid användning finns lagstiftningen om bland annat innehåll och märkning av produkterna. Det är viktigt att du som säljer och använder produkterna i din verksamhet känner till denna lagstiftning. Den fullständiga lagstiftningen hittar du på Läkemedelsverkets webbplats.

Om vad som gäller för kosmetika (Läkemedelsverkets webbplats)

Läs mer i informationsbroschyren ”Kosmetiska och hygieniska produkter” som miljöförvaltningen har tagit fram

Relaterad information