Produktval för dig som är företagare

Det är bra om processen för att byta ut farliga kemiska produkter pågår hela tiden. Revidera därför gärna med jämna mellanrum vilka kemiska ämnen som används i verksamheten.

Lagstiftningen mot att byta ut eller begränsa användningen av vissa kemikalier pågår hela tiden. Om du själv kan ligga steget före och fasa ut farliga produkter gynnar du både miljön och din egen verksamhets ekonomi.

Ett förenklat förslag på hur du kan jobba med utbyte får du nedan.

Vilka ämnen används i verksamheten?

Börja med att identifiera vilka kemiska ämnen du använder. Titta på alla ämnen som ingår i en produkt, och om möjligt även i varor som du använder. Information om vilka farliga ämnen som ingår i en kemisk produkt (över en viss halt) ska framgå av säkerhetsdatabladet för den kemiska produkten. Fråga även dina leverantörer. Använder du många klassificerade produkter/ämnen är det bra att prioritera, så att de farligaste ämnena – eller de som innebär störst risker – byts ut först.

Kan du helt undvika att använda kemikalien?

Se över produktens design! Undersök om du helt kan utesluta ämnet i verksamheten.

Byt till annat ämne

Om det inte går att utesluta ämnen, börja fundera på vilka alternativ som kan finnas. Du själv har bäst möjlighet att bedöma vad som går att byta ut och mot vad. Är du ansluten till någon branschorganisation kanske den kan ha information som hjälper dig.

Dokumentera

Det är bra att dokumentera det arbete som görs i verksamheten. Skriv ner överväganden, dels för att framöver kunna gå igenom dem igen och se om ny kunskap har kommit som gör att kemikalien kan uteslutas eller bytas ut, och dels för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Arbeta fortlöpande med utbyte

Processen för att byta ut farliga kemiska produkter ska pågå hela tiden. Revidera därför med jämna mellanrum vilka kemiska ämnen som används i verksamheten. Har du börjat använda nya produkter, eller har innehållet i dem förändrats? Det kan också ha kommit ny information om hälso- och miljöfarlighet. Se över designen, för ny teknik utvecklas hela tiden. Gå igenom befintlig dokumentation – gör du samma bedömning denna gång? Skriv ner det du gör.

Som hjälp vid produktval finns bland annat verktyget Prioriteringsguiden, PRIO, på Kemikalieinspektionens webbplats