Livsmedelsverksamheter

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora industrier. Med hjälp av kontrollerna är målsättningen att all mat som säljs är säker att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid hos den som bedriver en livsmedelsverksamhet.

På denna sida finns information om hur du går tillväga för att driva en livsmedelsverksamhet. 

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Här finns information om gällande lagstiftning, hygien, egen kontroll, lokalers utformning m.m.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Hur gör jag för att starta en livsmedelverksamhet?

Här finns information om hur du registrerar din verksamhet, tillfällig försäljning, avgifter för registrering och kontroll m.m.

Hur gör jag för att starta en livsmedelsverksamhet?

Om du vill ha mer information eller har frågor om din verksamheter är du välkommen att kontakta oss på livsmedelskontrollen.

Du kan också läsa om vad den nya tobakslagen innebär för dig som driver livsmedelsverksamhet på sidan "Tobakslagen - rökfria miljöer". Om du vill ha mer information om just dessa frågor kan du kontakta hälsoskyddsgruppen.

Tobakslagen - rökfria miljöer

Du når både livsmedelskontrollen och hälsoskyddsgruppen genom att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/livsmedelsverksamheter