Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning med mera.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Egenkontroll för livsmedelsanläggningar

Så utförs livsmedelskontrollen

Kunskap om regler

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Innan du startar en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

Livsmedelshygien – en vägledning för företag

Livsmedel från A-Ö

Tydliga och enkla rutiner

För att din verksamhet ska kunna fungera på ett säkert sätt behöver du ha ett system med tydliga rutiner som är enkla att följa och förstå. Rutinerna kan vara skriftliga eller i vissa fall muntliga. Det är viktigt att alla i företaget är väl insatta i rutinerna, all personal skalättkunna ta del av dem.

Livsmedelshygien

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel, personlig hygien samt försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom. Rutiner skall finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan växa eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen.

Livsmedelshygien – en vägledning för företag.pdf

Resor utomlands

Om du har varit utomlands och tror att du bär med dig smitta så kontakta din vårdcentral för att ta avföringsprover. Fram tills du fått provsvaren bör du inte hantera oförpackade livsmedel. Via avföringsprovet får du reda på vilka mikroorganismer som orsakat symptomen och om du fortfarande är smittbärare.

Allergi- och märkningsinformation

För att göra det lättare för dina kunder att hitta rätt bland maten ska den vara märkt med korrekta uppgifter. et finns tydliga regler för hur det ska gå till. 

Lagkrav på allergeninformation till kunden

Lokalens utformning

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas. Till din hjälp finns vägledningar med allmän information om krav som kan ställas på en livsmedelslokal.

Här hittar du också hjälpredor för olika typer av verksamheter. De beskriver kort hur en verksamhet ska vara uppbyggd och utrustad. Hjälpredorna grundar sig på EGs krav.

Krav på livsmedelslokal

Nybyggnad och ombyggnad av livsmedelslokaler