Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.

Den som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska själv kontrollera och visa att man följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontrollen är ett effektivt sätt för verksamhetsutövaren att skapa ordning och reda, liksom att leva efter lagen. Den innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått, som tekniska åtgärder, beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön. Dokumentationen som ska göras i samband med egenkontroll beskrivs i 4–7 §§ i denna förordning. Där ställs också bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Sveriges riksdag – Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Genom att införa rutiner för exempelvis hur utrustning ska hanteras kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

  • planera
  • genomföra
  • följa upp
  • förbättra egenkontrollen kontinuerligt

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats

Kemikalieförteckning ska finnas

Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Information om detta finns att läsa på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Om kemikalier och kemiska produkter på Länsstyrelsen Skånes webbplats

På Kemikalieinspektionens webbplats beskrivs hur man kan jobba med kemikaliefrågor i sin verksamhet.

Kemikalieinspektionen – Vägledning till företag

Miljörapportering för tillståndspliktig verksamhet

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Svenska Miljörapporteringsportalen

Läs även mer om miljörapportering på Naturvårdsverkets webbplats