Fordonsbranschen

Vad gäller för miljöfarliga verksamheter i fordonsbranschen, som bilverkstäder, lackerare, bensinstationer och fordonstvättar?

Anmälningsplikt eller inte?

  • Biltvättar som tvättar över 5 000 personbilar eller 1 000 större fordon per år måste anmäla detta till miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten startar.
  • Bensinstationer som säljer över 1 000 kubikmeter bränsle per år måste också anmäla detta till miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten startar.
  • Lackerare har anmälningsplikt enligt ovan om verksamheten förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år, eller om förbrukat lösningsmedel återvinns i verksamheten.

Även verksamheter som inte har anmälningsplikt är välkomna att kontakta miljöförvaltningen innan verksamheten påbörjas för att få rådgivning om vilka krav som gäller. På så vis kan man undvika dyra ombyggnationer av verksamheten i efterhand.

Tillsyn av verksamheten

Miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen och besöker regelbundet dessa för att säkerställa att miljöbalkens regler följs. Vissa verksamheter, till exempel fordonstvättar, kan även behöva skicka in årsrapporter.

Här kan du som är i fordonsbranschen ladda ner och fylla i din årsrapport

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se